7ZŠ Kolín - S dětmi do lesa

12/10     S dětmi do lesa

 

Ve čtvrtek 27.9. proběhla  v lesních prostorech Borky akce „S dětmi do lesa“. Zúčastnili se jí žáci pátých ročníků.  Po celou dobu programu byly děti doprovázeny lesními pedagogy, kteří žákům představili fungování lesního ekosystému, ekologii lesa, kynologii a myslivost. Celý program pak odstartoval ukázkami loveckého troubení. Do programu byly zahrnuté i zábavně-vzdělávací hry. V závěru akce proběhla diskuze dětí s pedagogy a předání upomínkových předmětů.

Děkujeme organizátorům a fakultě lesnické-dřevařské v Praze za odpoledne plné prožitků.   

Za EVVO Mgr. Cilová Eva

 
 
     
 

Webdesign: