7ZŠ Kolín - Poplatky za školní družinu a školní klub
 

Poplatky za školní družinu (500,- Kč) a školní klub (350,- Kč) na 2. pololetí školního roku 2018/2019 musí být uhrazeny nejpozději do 31.1.2019.

Platební údaje:

  • účet (ČÚ):19 - 2564316309/0800
  • variabilní symbol (VS): telefonní číslo rodiče
  • specifický symbol (SS) je IČ školy: 48663786
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída, ŠD + ŠK – je nutné vyplnit název ŠK

Prosíme Vás o správné vyplnění ČÚ, VS a SS pro přesné přiřazení platby.

O přijetí platby budete informováni emailem.

 
     
 

Webdesign: