7ZŠ Kolín - Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
 

Č. j.: ZS 7 – 265/2019

Datum: 23. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Kolín III., Masarykova 412 od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

2019/1   2019/30   2019/62
2019/2   2019/31   2019/63
2019/3   2019/32   2019/64
2019/4   2019/33   2019/65
2019/5   2019/34   2019/66
2019/6   2019/35   2019/68
2019/7   2019/36   2019/70
2019/8   2019/37   2019/71
2019/9   2019/38   2019/72
2019/10   2019/39   2019/73
2019/11   2019/40   2019/74
2019/12   2019/42   2019/76
2019/13   2019/45   2019/77
2019/14   2019/46   2019/78
2019/15   2019/47   2019/79
2019/16   2019/48   2019/80
2019/17   2019/49   2019/83
2019/18   2019/50   2019/84
2019/19   2019/52   2019/85
2019/20   2019/53   2019/86
2019/22   2019/54   2019/88
2019/23   2019/56   2019/89
2019/24   2019/57   2019/91
2019/25   2019/59   2019/94
2019/27   2019/60   2019/96
2019/29   2019/61   2019/101

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy ke krajskému úřadu.

Podpis a datum podpisu ředitele školy

23. 4. 2019      Mgr. Petr Strejček v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí 23. 4. 2019

 

Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v kanceláři školy od 20. 5. 2019

 

 
     
 

Webdesign: