7ZŠ Kolín - Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2019/2020
 

Přihlásit se lze první týden v září pouze u vedoucího školního klubu.

Kluby začínají pracovat v týdnu od 16. září 2019 a končí 29. května 2020.

Poplatek za jeden školní klub na jedno pololetí je 350,- Kč. Částku je nutné uhradit po přihlášení před zahájením činnosti.

 

Název kroužku (klubu)                 ročník                   čas                                                        vedoucí kroužku

Pondělí

Flétna - pokročilí                                   2. - 5.                      14:40 - 15:40                                           Horová V.

Mladý zdravotník                                   1. - 6.                      15:10 - 16:10                                          Veselá V.

Stolní tenis                                            2. - 4.                      15:10 - 16:10                                            Mrzenová P.

Relaxační kresba pro pokročilé                                             14:40 - 15:40                                        Jouzová E.

Pohybový (mažoretky)                           1. - 3.                      15:50 - 16:50                                         Pavlíčková J.

Pohybový (mažoretky)                           4. - 9.                      17:00 - 18:00                                         Pavlíčková J.

Keramika (lichý týden)                          2. - 5.                      14: 30 - 16:00                                         Cilová E.

Přírodovědné hrátky                              I.+ II. stupeň           15:30 - 16:30                                        Horáková J.
Míčové hry                                             1. - 2.                      6:45 - 7:45                                                 Mrzenová P.

Šikula                                                     1.                            15:10 - 16:10                                              Naďová M.

 

Úterý

Gymnastika                                           1. - 5.                      12:45 - 14:45                                         Bubeníková H. Dlabačová S.

Pěvecký sbor                                          2. - 5.                      14:15 - 15:15                                       Hrejsemnou I.

Stolní tenis                                            4. - 6.                      15:10 - 16:10                                         Mrzenová P.
Atletika                                                  1. - 5.                      6:45 - 7:45                                              Veselá V.

Vaření                                                    2. - 5.                      15:10 - 17:10                                         Veselá V.

Všeználek                                              1. – 8.                      14:45 – 15:45                                       Melounová P.

 

Středa

Aerobik                                                  1. – 2.                     12:50 - 13:50                                         Pospíšilová H.

Aerobik                                                  3. – 9.                     14:00 - 15:00                                         Pospíšilová H.

Fotbalové hraní                                     1. - 2.                      13:30 - 14:30                                       Holovský R.

Fotbalové hraní                                     3. - 4.                      14:40 - 15:40                                       Holovský R.
Stolní tenis                                            6. - 8.                      15:10 - 16:10                                         Mrzenová P.
Míčové hry                                             3. - 5.                      6:45 - 7:45                                             Mrzenová P.

Atletika                                                  1. - 5.                      15:10 - 16:10                                          Veselá V.

 

Čtvrtek

Flétna – začátečníci                               1. - 5.                      14:00 - 15:00                                         Horová V.

Gymnastika                                           1. – 5.                     12:45 - 14:45                                           Pospíšilová. H. Dlabačová S.

Přírodovědné hrátky                              I.+ II. stupeň           15:30 - 16:30                                     Horáková J.

Vaření                                                    2. - 5.                      15:10 - 17:10                                           Veselá V.

Šikula                                                     2. - 4.                      15:10 - 16:10                                          Naďová M.

Badminton                                             6. - 9.                      6:45 - 7:45                                              Schön V.

Florbal                                                   4. - 6.                      16:30 - 17:30                                          Schön V.

Florbal                                                   7. - 9.                      17:30 - 18:30                                          Schön V.

 

Pátek

Vybíjená, házená                                   4. - 8.                      6:45 - 7:45                                             Mrzenová P.

Softbal                                                   4. - 6.                      14:00 - 15:00                                          Schön V.

 

Každý den – polední školní klub        2. – 4.                     11:40 – 12.35                                       Vychovatelky ŠD

                                                                                              12:35 – 13:30                                        

 
     
 

Webdesign: