7ZŠ Kolín - Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020
 
 • Zůstala možnost podat 2 přihlášky na SŠ- na jedné přihlášce dvě školy nebo 2 obory na jedné škole (pořadí škol určuje termín pro konání jednotných zkoušek, ne prioritu žáka, na obou tiskopisech je stejné pořadí škol)

 • Přihlášku podávají zákonní zástupci přímo řediteli SŠ – do 1.3. 2020, resp. do 2.3.2020 (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11. 2019, resp. do 2.12.2019)

 • Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je třeba nechat potvrdit přihlášku u dětského lékaře

 • Pokud chcete požádat o úpravu přijímací řízení z důvodu přiznaných podpůrných opatření u vašeho dítěte, přiložte doporučení z PPP

 • Přihlášku nezapomeňte podepsat

 • Kritéria pro přijetí stanoví ředitel SŠ do 31.1.2020, resp. do 31.10.2019

  Povinná jednotná zkouška (PJZ)

  • Povinně pro maturitní obory

  • Český jazyka a literatura (60 minut)

  • Matematika a její aplikace (70 minut)

  • Hodnocení PJZ – podíl na celkovém hodnocení uchazeče je min.60%

  • 2 termíny – započtou se lepší výsledky z 1. nebo 2. termínu

  • Řádné termíny - 14.4.2020 a 15.4.2020 pro čtyřleté maturitní obory, 16.4.2020 a 17.4.2020 pro osmiletá gymnázia

  • Náhradní termín – 13. a 14.5.2020 pro všechny obory

    

 • „Školní přijímací zkoušky“: záleží, zda je příslušná SŠ vyhlásí

  • Termín od 12. do 28.4. 2020 pro obory s maturitní zkouškou, od 22.4. do 30.4.2020 pro ostatní obory

 • Talentové zkoušky:

  • 2. – 15.1.2020 (konzervatoř 15. – 31.1.2020, gymnázia se sportovní přípravou 2.1 – 15.2.2020)

 • Rozhodnutí o přijetí

  • SŠ zveřejní seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu

  • Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům

  • Do dalších kol přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek, vždy však na 1 přihlášce bude jen 1 obor či škola

  • Zápisový lístek

   • Vydává ho ZŠ – od 1.2. do 15.3. 2020, resp. do 30.11. 2019 zákonnému zástupci

   • 1 žák – 1 zápisový lístek

   • Žák, resp. zákonný zástupce musí do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění přijetí odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ, na kterou se chce přihlásit

   • Vzít zpět ZL novela školského zákona neumožňuje, výjimka - žák bere zpátky ZL pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné nebo žák odevzdal ZL na školu, kde konal talentové zkoušky, ale následně byl přijat na školu bez talentové zkoušky

  • Naše ZŠ

   • Poskytne vám 2 vyplněné a potvrzené přihlášky (prospěch z obou pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku, resp. na požádání 4. a 5. ročníku)

   • Dostanete od nás 1 zápisový lístek

  • Co musíte udělat vy?

   • Podepsat přihlášku – žák i zákonný zástupce

   • Potvrdit přihlášku u lékaře

   • Doručit přihlášku do 1.3.2020, resp. do 2.3.2020 na příslušné SŠ

   • Po přijetí odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ

     

    Mgr. Renata Jeřábková

 
     
 

Webdesign: