7ZŠ Kolín - Informace k zápisu dětí do 1. ročníku
 

Základní škola Kolín III, Masarykova 412 (Sedmička)

Informace o zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Kolín III., Masarykova 412 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostněno je podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka), případně osobně do školy nebo poštou.

Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje ředitel školy období od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy a44e76v,
  1. poštou
  1. osobní podání do schránky školy (u vchodu do I. pavilonu)

K podání žádosti využijte tiskopis zveřejněný na našem školním webu www.7zskolin.cz v sekci Rodiče – Formuláře ke stažení – Žádost o přijetí do 1. ročníku.

Současně prosíme o vyplnění Dotazníku školní zralosti pro rodiče, který je na stejném místě.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Do naplnění kapacity školy je kritériem pro přijetí dítěte:

  1. trvalé bydliště v obvodu Základní školy Kolín III., Masarykova 412 (včetně určených vesnic – Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři Dvory)
  1. bydliště ve městě Kolín
  1. bydliště v nespádové vesnici

Nelze–li dítě vybrat podle těchto kritérií, rozhoduje los. Lze přijmout 72 žáků.

Budete-li pro své dítě žádat odklad školní docházky o 1 rok, využijte k podání žádosti formulář Žádost o odklad. V tom případě nepodáváte žádost o přijetí. Žádost o odklad školní docházky podáváte stejným způsobem jako žádost o přijetí (datová schránka, případně osobně do školy nebo poštou, společně s požadovanými přílohami.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat s ověřeným podpisem zákonného zástupce.

Prosíme o doložení rodného listu dítěte - stačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem.

Mgr. Petr Strejček,  ředitel školy

 
 
     
 

Webdesign: