7ZŠ Kolín - Žádost o přijetí do školní družiny
 

Žádáme rodiče – zájemce o docházku dětí do ŠD ve školním roce 2020/2021 o vyplnění Žádosti o přijetí do ŠD a její doručení do schránky školy (nebo poštou) nejpozději do 15. 5. 2020. Obálku označte „ŠD“.

Žádost najdete na školním webu v záložce Menu – Družina – Formuláře ke stažení.

Pro přijímání dětí do školní družiny stanovil ředitel školy následující kritéria:

Přednostně budou přijati žáci 1. ročníku, dále postupně od 2. do 4. ročníku děti zaměstnaných rodičů. Při rovnosti nároku mají přednost dojíždějící žáci, při další rovnosti rozhoduje los.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na školním webu pod registračním číslem.

Vaše registrační číslo Vám zašleme po obdržení Žádosti na uvedený mail.

Přihlášku vyplňují i rodiče žáků budoucího 1. ročníku.

Děti, které budou docházet pouze na oběd do školní jídelny, mají možnost využít „polední školní klub“. Tyto děti se nepřihlašují do ŠD. V případě zájmu o „polední školní klub“ kontaktujte vedoucí vychovatelku dvoborilova@7zskolin.cz

 
     
 

Webdesign: