7ZŠ Kolín - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
 

Č. j.: ZS 7 – 286/2020

Datum: 29. 4. 2020

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Kolín III., Masarykova 412 od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:

2020/1

 

2020/26

 

2020/50

2020/2

 

2020/27

 

2020/51

2020/3

 

2020/28

 

2020/53

2020/5

 

2020/29

 

2020/54

2020/6

 

2020/30

 

2020/55

2020/7

 

2020/31

 

2020/56

2020/8

 

2020/32

 

2020/57

2020/9

 

2020/33

 

2020/58

2020/10

 

2020/34

 

2020/59

2020/11

 

2020/35

 

2020/60

2020/12

 

2020/36

 

2020/61

2020/13

 

2020/37

 

2020/62

2020/14

 

2020/38

 

2020/63

2020/15

 

2020/39

 

2020/64

2020/16

 

2020/40

 

2020/65

2020/17

 

2020/41

 

2020/66

2020/18

 

2020/42

 

2020/67

2020/19

 

2020/43

 

2020/68

2020/20

 

2020/44

 

2020/69

2020/21

 

2020/45

 

2020/70

2020/22

 

2020/46

 

2020/71

2020/23

 

2020/47

 

2020/72

2020/24

 

2020/48

 

2020/73

2020/25

 

2020/49

 

2020/74

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy ke krajskému úřadu.

Podpis a datum podpisu ředitele školy

29. 4. 2020      Mgr. Petr Strejček v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí 29. 4. 2020

 

Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v kanceláři školy od 25. 5. 2020

 
     
 

Webdesign: