7ZŠ Kolín - Informace pro rodiče žáků 9. ročníku
 

Informujeme zákonné zástupce žáků 9. ročníku o možnosti účastnit se dobrovolných vzdělávacích aktivit od 11. 5. 2020 se zaměřením na český jazyk a matematiku.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 5. 5. 2020 třídnímu učiteli svého dítěte.

Zákonní zástupci přihlášených žáků mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha na webu).

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy a k jeho vyřazení ze skupiny.

Složení skupin bude stanoveno předem a je neměnné. Jejich počet závisí na počtu přihlášených žáků.

Rozvrh skupin bude zveřejněn na webu školy 8. 5. 2020.

Z organizačních důvodů předpokládáme vzdělávací aktivity školní skupiny v rozsahu maximálně 2 dnů v týdnu.

 

 
     
 

Webdesign: