7ZŠ Kolín - Informace pro rodiče žáků 1. stupně
 

Informujeme zákonné zástupce žáků 1. – 5. ročníku o možnosti účastnit se činnosti ve školní skupině od 25. 5. 2020.

Z provozních důvodů bude ve škole pracovat maximálně 10 školních skupin.

Pro zařazení do školní skupiny mají přednost

  1. děti zaměstnaných rodičů

  2. žáci nižších ročníků.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školní skupiny třídnímu učiteli svého dítěte.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku vhodí do schránky před vchodem do školy, označí nápisem „Školní skupina“.

Přihlášku najdete na školním webu Rodiče – Formuláře ke stažení – Žádost, školní skupina od 25. 5 2020.

Uzávěrka přihlášek do školní skupiny bude 18. 5. 2020.

Do 21. 5. 2020 obdrží rodiče informaci o zařazení/nezařazení dítěte do školní skupiny.

Zákonní zástupci přihlášených žáků mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha na webu).

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy a k jeho vyřazení ze skupiny.

Složení skupin bude stanoveno předem a je neměnné.

Přihlášení účastníci s ním budou seznámeni prostřednictvím systému Bakaláři.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

O organizaci příchodu ke škole a pohybu před školou budou zařazení žáci informováni. Stejně tak budou seznámeni se zásadami pohybu, bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví v budově školy.

Stravování ve školní jídelně bude umožněno. Podmínky stravování budou upřesněny ředitelkou ZŠ Bezručova.

 
     
 

Webdesign: