7ZŠ Kolín - Informace ze školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků
 

Vážení rodiče,

čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při 1. ZŠ Bezručova do 28. 6. 2020  (jen přihlášku, ostatní informace si ponechejte).

V případě platby stravy jednorázovým příkazem (složenkou), je nutné si podklady vyzvednout v přípravném týdnu u hospodářky ŠJ.

V případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. 100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti. POZOR – zkontrolujte, zda se platba v srpnu řádně provedla!

Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!

Doba, kdy bude hospodářka přítomna, uvedeme na internetové stránce  http://www.1zskolin.cz/ a dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vstupní brance 1. ZŠ a na hlavních vstupních dveřích jídelny.

Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránce http://www.1zskolin.cz/  v sekci dokumenty – ke stažení.

 
     
 

Webdesign: