7ZŠ Kolín - Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 2. stupně
 

Od 8. června mají přihlášení žáci 2. stupně možnost navštěvovat konzultace z vybraných předmětů (fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, přírodopis).

Přesný rozpis hodin bude účastníkům sdělen prostřednictvím systému Bakaláři nejpozději 5. 6. 2020.

Každý žák při příchodu do školy odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci infekčního virového onemocnění – tiskopis je v sekci Rodiče – Formuláře ke stažení.

Při pobytu ve škole jsou žáci povinni dodržovat hygienicko-epidemiologická opatření ministerstva zdravotnictví (dezinfekce rukou, nošení roušek, rozestupy 2 metry, …..)

 
     
 

Webdesign: