7ZŠ Kolín - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
 

Školní vyučování začíná ve školním roce 2020/2021 v úterý 1. září 2020 v 8 hodin.

Škola se otvírá v 7 : 40 hodin.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Kolín stanoveny na dny 1. 2. - 7. 2. 2021

Informace o škole: www.7zskolin.cz

Vzkazy před zahájením školního roku:  lhovorkova@7zskolin.cz

tel. škola: 321 725 886

Výuka:

Český jazyk vyučujeme metodou analyticko-syntetickou (hláska – písmeno – slabika – slovo – věta)

Výuka matematiky bude probíhat klasicky. Prvky metody podle prof. Hejného zařazujeme podle aktuální potřeby a pro zpestření výuky.

Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol.

Rozdělení dětí do tříd zveřejníme do konce června 2020 na školním webu. Žáci budou uvedeni pod přidělenými registračními čísly.

Školní družina:

Kdo nedoručil do školy Žádost o přijetí dítěte do ŠD – doručte ji do nejdříve do schránky na budově školy. (Žádost je ke stažení na školním webu – Rodiče – formuláře ke stažení)

Seznam dětí přijatých do ŠD bude zveřejněný na stránkách školy dne 17. 6. 2020

Provoz školní družiny:

Ranní ŠD: 6:30 – 7:40 hod.

Odpolední ŠD: 11:40 – 15:00 hod.

Konečná ŠD: 15:00 – 17:00, v pátek do 16:30 hod.

Vyzvedávání dětí

  • po vyučování – 11:45 hod.

  • po obědě cca ve 12:45 – 13:00 hod.

  • odpoledne v  15:00 hod.

  • na konečné ŠD 15:00 – 17:00 hod. kdykoliv (v pátek do 16:30 hod.)

Jiné časy vyzvedávání narušují činnosti ve školní družině.

Ostatní informace dostanete první školní den.

Školní jídelna: tel. 321 724 236 přihlášku ke stravování doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při 1. ZŠ Bezručova do 28. 6. 2020. Stravné na měsíc září musí být uhrazeno do konce měsíce srpna 2020

Pomůcky pro žáky 1. ročníku – zakoupí rodiče:

Pastelky „Plastic- color“ - lze zakoupit trojhranný program, voskovky 6 barev, temperové barvy (10 barev - český výrobek), anilínové barvy - sada, podložka na modelování A4, igelit na lavici, kelímek na vodovky (= hrníček z umělé hmoty), 10 euroobalů + 4kroužkový šanon na ně, průhledná folie zakládací na psaní tužkou - velikost A4, mazací tabulka A4 a fix, hadřík na pero a na štětec, cvičební úbor (šortky, tričko, tepláková souprava, švihadlo, míček, cvičební obuv do tělocvičny i na ven), látkový sáček na cvičební úbor, přezůvky - bačkory (ne s černou podrážkou), ručník, nůžky (ne z umělé hmoty), desky na výkresy tuhé A3, zásobník na tečky a číslice pevný, zásobník na písmena (pevné desky), obaly na sešity, lepidlo – tyčinka bílá

Stará košile nebo zástěrka na Vv

Vše podepsané nebo jinak označené (např. značkou)

Nic jiného není potřeba kupovat. Ostatní potřebné věci žáci dostanou ve škole.

Nekupujte kufřík, máme ve škole „boxíky“, do kterých si děti věci uloží.

 
     
 

Webdesign: