7ZŠ Kolín - Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2020/2021
 

Ve školním roce 2020/2021  plánujeme činnost  těchto školních kroužků:     

Název kroužku (klubu)

ročník

čas

vedoucí kroužku

Pondělí

 

 

 

Stolní tenis

2. - 4.

15:10 - 16:10

Mrzenová P.

Pohybový (mažoretky)

1. - 3.

15:20 - 16:50

Pavlíčková J.

Pohybový (mažoretky)

4. - 9.

17:00 - 18:00

Pavlíčková J.

Úterý

 

 

 

Gymnastika

1. - 5.

12:45 - 14:45

Pospíšilová, Dlabačová

Stolní tenis

4. - 6.

15:10 - 16:10

Mrzenová P.

Šikula

1. – 3.

15:10 - 16:10

Naďová M.

Středa

 

 

 

Aerobik

4. – 5.

13:10 - 14:10

Pospíšilová H.

Aerobik

2. – 3.

14:20 – 15:20

Pospíšilová H.

Míčové hry

1. - 3.

14:00 – 15:00

Mrzenová P.

Míčové hry

2. - 5.

15:10 – 16:10

Mrzenová P.

Mladý zdravotník

1. - 6.

15:10 - 16:10

Ulčová Z.

Čtvrtek

 

 

 

Flétna – začátečníci

  1.    

14:00 - 15:00

Horová V.

Keramika (lichý týden)

2. - 5.

14: 30 - 16:00

Cilová E.

Každý den – polední školní klub

2. – 4.

11:40 – 12.35

Vychovatelky ŠD

 

12:35 – 13:30

Dudová D.

     

Vyplněný zápisní lístek do školního klubu (najdete na školním webu) vyplňte a vhoďte do schránky na budově školy do 4. 9. 2020.

Poplatek zatím neplaťte.

Kroužky školního klubu (včetně Veselé vědy) budou otevřeny od počtu nejméně 12 zájemců, kteří budou maximálně ze dvou tříd.

O otevření školního klubu a zařazení účastníka bude rozhodnuto po vyhodnocení všech hygienických doporučení do 11. 9. 2020.

Rozhodnutí o otevření/neotevření školního klubu bude zveřejněno na školním webu.

O zařazení/nezařazení účastníka do otevřeného školního klubu vás bude informovat vedoucí školního klubu.

Otevřené školní kluby budou pracovat od 14. 9. 2020.

 
     
 

Webdesign: