7ZŠ Kolín - Opatření v rámci boje s virovou nákazou Covid - 19 na 7. ZŠ v Kolíně
 

Pohyb osob:

Zaměstnanci bez omezení.

Rodiče a prarodiče prvňáčků 1.9. pouze do třídy (s rouškou).

Doprovázející osoby všech žáků včetně prvňáčků od 2.9. pouze před školu.

Cizí návštěvníci pouze po evidenci na vrátnici 1.pavilonu, vstup pouze s rouškou.

Roušky:

Do případné změny pokynu od hygienické služby nebo nařízení vlády je pohyb zaměstnanců a žáků možný bez roušek.

Mytí a dezinfekce:

Dezinfekce u každého vstupu do školy.

Toalety vybaveny teplou vodou, antibakteriálním mýdlem, osoušečem rukou.

V každé učebně umístěna dezifekce a papírové ručníky.

Úklid:

Stírání podlah za mokra s dezinfekčními prostředky každý den po vyučování.

Stírání povrchů pracovních ploch dezinfekčními prostředky po vyučování a při stěhování tříd.

Dezinfekce klik, madel schodišť, madel splachovačů … během vyučování.

Kroužky školního klubu:

Kroužky školního klubu (včetně Veselé vědy) budou otevřeny od počtu nejméně 12 zájemců, kteří budou maximálně ze dvou tříd

 
     
 

Webdesign: