7ZŠ Kolín - Informace pro rodiče
 

Od 18.11.2020 bude probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku podle upraveného rozvrhu hodin (bez Hv a Tv). O prozatímním rozvrhu hodin budou žáky a rodiče informovat třídní učitelé prostřednictvím systému Bakaláři.

Provoz školní družiny bude pro žáky 1. a 2. ročníku v obvyklém režimu od 6:30 do 17:00 hodin, v pátek do 16:30 hodin.

Vyzvedávání dětí 2. ročníku ze školní družiny po obědě    před školou bude možné ve 12:30 hodin (pokud bude výuka do 11:40 hodin), nebo ve 13:20 hodin (pokud bude výuka do 12:35 hodin)
dětí 1. ročníku ve 13 hodin.
Ostatní časy odchodů ze ŠD zůstávají beze změny.

V  odpoledních hodinách budou děti ŠD část zaměstnání trávit venku na vycházce (doporučujeme: vybavte děti pláštěnkou, kterou budou mít uloženou v šatní skříňce).

Výuka žáků 3. – 9. ročníku bude  nadále pokračovat   distančně.

 
     
 

Webdesign: