7ZŠ Kolín - Informace o provozu školy od 4. ledna 2021
 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a v souladu   s vládním   usnesením   ze dne   23. 12. 2020     se omezuje osobní přítomnost žáků   na vzdělávání.

Od   4. ledna 2021 bude probíhat prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku podle upraveného rozvrhu hodin.  

Pro žáky 3. –     9.   ročníku je povinné   vzdělávání distančním     způsobem.     Jsou umožněny   individuální     prezenční    konzultace   ve   škole.   O jejich organizaci     rozhoduje ředitel.

Provoz školní družiny bude pro žáky 1. a 2. ročníku v obvyklém režimu od 6:30 do 17:00 hodin, v pátek do 16:30 hodin.

Vyzvedávání dětí 2. ročníku ze školní družiny po obědě    před školou bude možné ve 12:30 hodin (pokud bude výuka do 11:40 hodin), nebo ve 13:20 hodin (pokud bude výuka do 12:35 hodin)
dětí 1. ročníku ve 13 hodin.
Ostatní časy odchodů ze ŠD zůstávají beze změny.

V  odpoledních hodinách budou děti ŠD část zaměstnání trávit venku na vycházce  (doporučujeme: vybavte děti vhodným oblečením).

Podrobné   informace    o   organizaci   prezenční   a   distanční   výuky   jednotlivých tříd   od  4. 1. 2021 budou informovat   žáky a rodiče   třídní   učitelé   prostřednictvím systému   Bakaláři   a    mailem.

 
     
 

Webdesign: