7ZŠ Kolín - Informace o zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
 

Základní škola Kolín III, Masarykova 412 (Sedmička)

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Kolín III., Masarykova 412 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Dobu zápisu  do prvního ročníku základního vzdělávání     stanovuje ředitel školy, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostněno je podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně do školy nebo poštou.

Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje ředitel školy období od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy  a44e76v,
  2. e-mailem s  uznávaným elektronickým podpisem reditel@7zskolin.cz (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou
  4. osobní podání do schránky školy (u vchodu do I. pavilonu)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K  podání žádosti využijte tiskopis   zveřejněný na našem školním webu www.7zskolin.cz v  sekci Rodiče – Formuláře ke stažení – Žádost o přijetí do 1. ročníku.

Současně prosíme o vyplnění Dotazníku školní zralosti pro rodiče, který je na stejném místě.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Do naplnění kapacity školy je kritériem pro přijetí dítěte:

  1. trvalé bydliště ve spádovém  obvodu Základní školy Kolín III., Masarykova 412 
  2. trvalé bydliště ve městě Kolín
  3. trvalé bydliště v  nespádové  obci

 Nelze–li dítě vybrat podle těchto kritérií, rozhoduje los. Lze přijmout 72 žáků.

Budete-li pro své dítě žádat odklad školní docházky o 1 rok, využijte k  podání žádosti formulář Žádost o odklad. V tom případě nepodáváte žádost o přijetí. Žádost o odklad školní docházky podáváte stejným způsobem jako žádost o přijetí (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně do školy nebo poštou, společně s  požadovanými přílohami.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat s  ověřeným podpisem zákonného zástupce.

Prosíme o doložení rodného listu dítěte - stačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem.

 

                                                                                               Mgr. Petr Strejček,    ředitel školy

 
     
 

Webdesign: