7ZŠ Kolín - Provoz školy od 12. dubna 2021. Informace k testování
 

Od 12. dubna 2021 bude probíhat výuka žáků 1. stupně rotačním způsobem.

V  týdnu od 12. 4. 2021 bude prezenční výuka pro žáky těchto tříd: II. A, II. B, II. C, III. C, IV. A, IV. B, V. C, V. D. Žáci I. A, I. B, I. C, III. A, III. B, IV. C, V. A, V. B se budou vzdělávat distančně.

V  týdnu od 19. 4. 2021 bude prezenční výuka ve škole pro žáky I. A, I. B, I. C, III. A, III. B, IV. C, V. A, V. B. Distančně se budou vzdělávat žáci tříd II. A, II. B, II. C, III. C, IV. A, IV. B,      V. C, V. D.

Žáci 6. – 9. ročníku se budou do odvolání vzdělávat pouze distančně.

Provoz školní družiny bude v  obvyklém režimu otevřen pouze pro žáky 1. – 3. ročníku, kteří se budou vzdělávat prezenčně.

Pro děti pracovníků IZS naší školy a děti pedagogů, kteří zajišťují prezenční výuku,    bude otevřeno  další oddělení ŠD.   Provoz tohoto oddělení bude od 8 do   16:30 hodin.

Vždy v  pondělí a ve čtvrtek bude po příchodu do školy probíhat testování žáků na COVID – 19. V  případě pozitivního výsledku testu budou ihned informováni zákonní zástupci a žákům bude zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud rodiče nesouhlasí s testováním svého dítěte,  dítěti nebude umožněn v týdnu prezenční výuky vstup do školy.   Jeho absence bude omluvena .   Žák obdrží od vyučujících  prostřednictvím systému Bakaláři týdenní plán, podle kterého bude doma samostatně pracovat. V   následujícím týdnu distanční výuky se jí zúčastní tak, jako dosud.

Nesouhlas s testováním sdělte třídnímu učiteli   mailem nebo v Bakaláři.

Děti, které   absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu dle platného mimořádného opatření MZ   a zároveň   neuplynulo více než 90 dní   od prvního   RT-PCR testu s pozitivním vysledkem   a   tuto skutečnost prokazatelně doloží třídnímu učiteli,   nemusí být testovány.

Žádáme rodiče,

  • aby třídní učitele informovali a aktuálním platném telefonním čísle.
  • o písemné sdělení, zda v  případě pozitivního výsledku testu bude dítě odcházet domů s  doprovodem nebo bez doprovodu.

O rozvrhu hodin žáků budou rodiče informovat třídní učitelé prostřednictvím systému Bakaláři.

Při prezenční i distanční výuce bude s  drobnými změnami zachován stávající rozvrh hodin. Změny budou pouze z  důvodu nutnosti dodržování stanovených hygienicko-epidemiologických pravidel.

Toto sdělení bude postupně doplňováno o aktuální informace.

 

Informace ze školní jídelny

Obědy všech žáků   1. stupně    budou   PŘIHLÁŠENÉ    a podle docházky si každý žák   ODHLÁSÍ    dny, kdy bude na distanční výuce a nebude mít o obědy zájem (možnost odběru do jídlonosičů).

Žáci  2. stupně   zůstávají na distanční výuce a obědy budou mít   ODHLÁŠENÉ.  Pokud budou mít zájem o odběr obědů do jídlonosiče, tak si obědy musí   PŘIHLÁSIT.

Výdej  obědů do jídlonosičů bude probíhat od  13:15 do    13:45 hodin.

 
     
 

Webdesign: