7ZŠ Kolín - Poplatky za školní družinu
 

Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude z poplatku za ŠD vrácena zákonným zástupcům dítěte –    účastníka ve ŠD nevyčerpaná poměrná část ve výši 100, – Kč.

Poplatek za školní družinu ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 je stanoven jako poměrná část podle průběhu výuky.  Konkrétní částka se pro jednotlivé ročníky liší. S aktuální  částkou budou rodiče seznámeni svými třídními učiteli v systému Bakaláři.

Částka bude uhrazena  prostřednictvím online pokladny. Zkontrolujte prosím, zda máte na svém účtu dostatečnou částku.

 
     
 

Webdesign: