7ZŠ Kolín - Školní družina informuje
 

Žádáme rodiče – zájemce o docházku dětí do ŠD ve školním roce 2021/2022 o vyplnění Žádosti o přijetí do ŠD a její doručení do schránky školy.

Žádost i s  přiděleným registračním číslem dostanou žáci budoucího 2. – 3. ročníku ve škole.

Rodiče žáků budoucího 1. ročníku najdou žádost na školním webu v  záložce Menu – Družina – Formuláře ke stažení. Registrační číslo vám zašleme po obdržení Žádosti na uvedený mail. Rodiče žáků budoucího 1. ročníku podávají přihlášku až po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte ke školní docházce.

Žádosti o přijetí do ŠD   přijímáme do   20.   května   2021.

O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky.

V  případě většího zájmu o docházku do školní družiny, než je její kapacita, budou přijati přednostně žáci 1. ročníku. Dále postupně žáci 2. – 4. ročníku. Při rovnosti nároku rozhoduje los.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na školním webu pod registračním číslem.

 
     
 

Webdesign: