7ZŠ Kolín - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
 

Č. j.: ZS 7 – 288/2021

Datum: 27. 4. 2021

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k  základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a  v  souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v  základní škole Kolín III., Masarykova 412 od školního roku 2021/2022

u dětí s  těmito evidenčními čísly:

 

2021/1

 

2021/21

 

2021/40

 

2021/61

2021/2

 

2021/22

 

2021/41

 

2021/62

2021/3

 

2021/23

 

2021/42

 

2021/63

2021/4

 

2021/24

 

2021/43

 

2021/64

2021/5

 

2021/25

 

2021/46

 

2021/65

2021/6

 

2021/26

 

2021/47

 

2021/66

2021/8

 

2021/27

 

2021/48

 

2021/67

2021/9

 

2021/28

 

2021/50

  2021/68

2021/10

 

2021/29

 

2021/51

   

2021/11

 

2021/30

 

2021/53

   

2021/12

 

2021/31

 

2021/54

   

2021/14

 

2021/33

 

2021/55

   

2021/15

 

2021/34

 

2021/56

   

2021/17

 

2021/35

 

2021/57

   

2021/18

 

2021/36

 

2021/58

   

2021/19

 

2021/38

 

2021/59

   

2021/20

 

2021/39

 

2021/60

   

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy ke krajskému úřadu.

Podpis a datum podpisu ředitele školy

27. 4. 2021      Mgr. Petr Strejček v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí 27. 4. 2021

 

Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v kanceláři školy od 24. 5. 2021

 
     
 

Webdesign: