7ZŠ Kolín - Informace ze školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků
 

Vážení rodiče,

čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při 1. ZŠ Bezručova, popřípadě ji vhoďte do schránky na vratech školy  do        28. 6 . 2021 (jen přihlášku, ostatní informace si ponechejte)

Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránce školy       http://www.1zskolin.cz/  v sekci dokumenty – ke stažení.                           

V případě platby stravy jednorázovým příkazem (složenkou), je nutné si podklady vyzvednout v  přípravném týdnu v srpnu u hospodářky ŠJ.

V případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s  inkasem ve prospěch účtu          č. 100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti. POZOR – zkontrolujte, zda se platba v  srpnu řádně provedla!

Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!

Doba, kdy bude hospodářka v přípravném týdnu přítomna, uvedeme na internetové stránce  http://www.1zskolin.cz/, dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vstupní brance 1. ZŠ Bezručova Kolín.

 
     
 

Webdesign: