7ZŠ Kolín - Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2021/2022
 

Název kroužku (klubu)           ročník         čas                                                vedoucí kroužku

Pondělí

Flétna

2.      

14:45 - 15:45

Horová Vlasta

   vhorova@7zskolin.cz

Mladý zdravotník

3.

15:10 - 16:10

Ulčová Zuzana

   zulcova@7zskolin.cz

Stolní tenis

6.

15:10 - 16:10

Mrzenová Petra

   pmrzenova@7zskolin.cz

Pohybový (mažoretky)

 

15:10 - 16:50

Pavlíčková Jarmila

   lhovorkova@7zskolin.cz

Pohybový (mažoretky)

 

17:00 - 18:00

Pavlíčková Jarmila

   lhovorkova@7zskolin.cz

Florbal

4.  

6:45 – 7:45

Ulčová Zuzana

   zulcova@7zskolin.cz

 

Úterý

Gymnastika

1.

12:45 – 14:45

Pospíšilová Hana

   hpospisilova@7zskolin.cz

Stolní tenis

5.

15:10 - 16:10

Mrzenová Petra

   pmrzenova@7zskolin.cz

Mladý zdravotník

6.  

15:10 - 16:10

Ulčová Zuzana

   zulcova@7zskolin.cz

Míčové hry

3.

15:20 – 16:20

Mrzenová Petra

   pmrzenova@7zskolin.cz

Míčové hry

2.

6:45 – 7:45

Mrzenová Petra

   pmrzenova@7zskolin.cz

Robotika

4.

14:45 – 15:45

Horáková Jana

   jhorakova@7zskolin.cz

 

Středa

Aerobik

5.

13:30 - 14:30

Pospíšilová Hana

   hpospisilova@7zskolin.cz

Aerobik

2.

14:45 - 15:45

Pospíšilová Hana

   hpospisilova@7zskolin.cz

Fotbalové hraní

1.  

13:30 - 14:30

Holovský Radek

   rholovsky@7zskolin.cz

Fotbalové hraní

2.  

14:45 - 15:45

Holovský Radek

   rholovsky@7zskolin.cz

Kuchtík

3.

15:10 - 17:10

Ulčová Zuzana

   zulcova@7zskolin.cz

Robotika

6.

14:00 – 15:00

Horáková Jana

   jhorakova@7zskolin.cz

 

Čtvrtek

Šikula a deskové hry

1.

6:45 – 7:45

Ulčová Zuzana

   zulcova@7zskolin.cz

Relaxační kresba

4.

14:45 – 15:45

Jouzová Elen

   ejouzova@7zskolin.cz

 

Školní kroužky pracují od 1. 10. 2021 do 31. 5. 2022

Na školní kroužky přihlašujte děti emailem do 10. 9. 2021. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity jednotlivých kroužků.

Pokud nebude naplněna kapacita, nemůže být kroužek otevřen.

 
     
 

Webdesign: