7ZŠ Kolín - Dopravní hřiště

12/09     Dopravní hřiště

 

Začátek školního roku tradičně patří dopravní výchově.

Žáci 1. – 5. ročníku si v uplynulém týdnu připomněli zásady bezpečného pohybu  při cestě do školy a ze školy. Zopakovali si znalost důležitých dopravních značek a nutnost dodržování  bezpečného pohybu po pozemních komunikacích. Vše si prakticky vyzkoušeli pod vedením třídních učitelů na dopravním hřišti.

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali navíc přednášku s dopravní tematikou , kterou završili testem znalostí a praktickou zkouškou jízdy na kole.   Ti nejúspěšnější získali průkaz cyklisty.

 
     
 

Webdesign: