7ZŠ Kolín - Den stromů ve školní družině
 

V pátek 22. 10. 2021 proběhla akce školní družiny: Den stromů – pod lesnickou pokličkou.

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století a připadá vždy na 20. října.

Celý týden jsme si s dětmi povídaly o tomto svátku: proč, kde a kdy vznikl, a že se týká stromů. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o stromech a nejen o nich, např. i jak se správně chovat v lese.

V tomto duchu byla zaměřena akce ŠD, kde si děti ověřily své znalosti, které si zapamatovaly z vyprávění.

Plnily úkoly jako: Tvoř správné trojice, každou spoj jinou pastelkou a obrázek vybarvi, vyber si 5 kartiček a odpověz na otázku, která je u obrázku, vylušti tajenku, slož strom z puzzlí, pod každý obrázek napiš název stromu podle nápovědy, nakresli plod a doplň správný název stromů, slož správně kartičky do trojice. Ovocné stromy: popiš jednotlivé části a seřaď obrázky, aby šly    správně za sebou.

Děti to moc bavilo. Za každý splnění úkol dostaly razítko a nakonec byly všechny odměněny diplomem.

za kolektiv vychovatelek školní družiny Jitka Kalvová

 
 
     
 

Webdesign: