7ZŠ Kolín - Předvánoční návštěva muzea
 

V úterý 14.12. jsme si byli popovídat o době adventu a vánočních zvycích v kolínském muzeu. Dověděli jsme se spoustu nových zajímavostí, prohlédli jsme si, jak si dříve lidé zdobili svá obydlí, co všechno pekli a tvořili, jak žili.

Na závěr jsme si každý vyrobil svého andílka.

Moc se nám v muzeu    líbilo a doufáme, že se tam brzy při nějaké příležitosti znovu podíváme.

Mgr. Hana Pospíšilová a děti ze II. C

Předvánoční čas strávili  v muzeu také žáci II. B. Prohlédli si, jak si lidé dříve zdobili byt, jaké připravovali pokrmy a pekli cukroví. Připomněli si zvyky a tradice, některé z nich dodržujeme i my dnes. V dílničce si žáci vyrobili andílka.

Krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku přejí Mgr. Vlasta Horová, Blažena Tesková a žáci II. B

V muzeu se byla s tradicemi a zvyky našich předků seznámit i třída II. A:

Muzeum Kolín i letos pro děti uspořádalo výukový program, ve kterém se dozvěděly o tom, jaké zvyky a tradice naši předci dodržovali a do dnešní doby jich řada byla dochována a proč.

V dílničce si každý pak vyrobil svého andělíčka pro štěstí.

Cestou do školy jsme si také popovídali a ukázali památky Kolína v krásné vánoční atmosféře - Betlém u sv. Bartoloměje, parkány, kostnici, náměstí a radnici, morový sloup a kašnu, židovskou čtvrť se synagogou a další.

Podle ohlasů dětí se jim tento den moc líbil a těšíme se na další zajímavé naučné akce pořádané Muzeem v Kolíně. 

                                                                                                                              třídní učitelka    Mgr. Cilová Eva    a    děti ze II. A

 

 

 
 
     
 

Webdesign: