7ZŠ Kolín - Pomoc Ukrajině

03/03     Pomoc Ukrajině

 

Pomoc Ukrajině

V  souladu s  postupem města Kolína vás tímto informujeme o možnostech pomoci (viz mukolin.cz).

Finanční pomoc

Město Kolín zřídilo transparentní účet. Na tento účet je možné zasílat finanční prostředky, které budou použity výhradně pro zajištění materiálních potřeb občanům z Ukrajiny ubytovaných ve městě Kolíně.

Transparentní účet města Kolína – POMOC UKRAJINĚ: 6957372/0800

Materiální pomoc

Sbírky zdravotnických a jiných materiálních potřeb organizují v  Kolíně tyto organizace:

Farní charita

kontakt: ukrajina2022@kolin.charita.cz, +420  725  409 100

  • Komunitní centrum sv. Zdislavy, Mnichovická 1630, Kolín („U kostelíčka“)
  • v  sobotu 5.3. 10-17 hod., od 8.3. vždy v  úterý a ve čtvrtek 10-12 hod. a 15-17 hod.
  • trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, vyprané ložní prádlo, ručníky, utěrky, domácí potřeby (hrnky, skleničky, příbory,…), úklidové prostředky a potřeby, výtvarné a volnočasové potřeby pro děti

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín – sbírka zdravotnického materiálu

 kontakt: +420  774  376 826

  • Husova ulice u starého mostu v  Kolíně (testovací místo – Covid)
  • pondělí-pátek 12-19.30 hod., neděle 9-19 hod.
  • obvazy, obinadla, sterilní čtverce, cívkové náplasti, trojcípé dlahy typu SAM, termo/izometrické fólie, zaškrcovadla (min 6 cm šíře), rukavice vyšetřovací (nesterilní)

Skautský institut Kolín

kontakt: + 420  773  588  499

  • Za Baštou 1300, Kolín-Zálabí (klubovny Kalcovka)
  • úterý 1.3.- pátek 4.3. 15-19 hod.
  • zdravotnický materiál, deky, karimatky, spacáky apod.

Důležité informace pro občany Ukrajiny

MVČR zřídilo infolinku +420 974 801 802, kde mohou občané Ukrajiny získat praktické pobytové informace. V této souvislosti je k dispozici i e-mailová adresa: ukrajina@mvcr.cz

Děkujeme za solidaritu, které si velmi vážíme.

 
     
 

Webdesign: