7ZŠ Kolín - Co budete dělat v sobotu? Ukliďme Česko!
 

Pojďte se s   námi a Vašimi dětmi v  sobotu 2. dubna    připojit k  dobrovolnické úklidové akci „Ukliďme Česko“.

Výsledkem zapojení města Kolína a vás do tohoto projektu, by mělo být čistější město, ve kterém žijeme.

Veďte i své děti správným směrem!

Pochlubte se pomocí a zájmem vás i vašich dětí o naše okolí. Zašlete nám foto pro náš školní web na adresu ecilova@7zskolin.cz

Organizace: V  dopoledních hodinách budou občanům na předem vytypovaných stanovištích vydávány pytle na sběr odpadu (od 9 hodin).

Během dne bude probíhat dobrovolný úklid prostor města a v  odpoledních hodinách budou nasbírané pytle s  odpady ze stejných míst odváženy.

V  rámci tohoto projektu budou občanům k  dispozici i sběrná místa.

Více na:  www.mukolin.cz

Seznam stanovišť včetně časů vydávání pytlů na jednotlivých místech je uveden na   https://www.mukolin.cz/prilohy/Akce/5496/57seznam_stanovist.pdf

Všem účastníkům přejeme hezké počasí i pocit

  Mgr. Cilová Eva a všichni kolegové

 
     
 

Webdesign: