7ZŠ Kolín - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023
 

Č. j.: ZS 7 – 381/2022

Datum: 4. 5. 2022

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k  základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a  v  souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v  základní škole Kolín III., Masarykova 412 od školního roku 2022/2023

u dětí s  těmito evidenčními čísly:

 

0KEL0

 

17MC2

 

BHAU7

 

RFWG4

0Z37B

 

17RN1

 

C4GYC

 

SETE5

14MCH7

 

17SS3

 

CP6J7

 

TJSHK

14ŠK1

 

1KD8G

 

CYSLX

 

UI6I9

14TS2

 

23C27

 

DM72R

 

UW1E7

14TS5

 

3YYD3

 

DYJYN

 

UWBYS

14UT3

 

57H6T

 

FQ3EG

 

VG329

15RT3

 

5R9CY

 

GHIFH

 

VU623

15TS1

 

68UJF

 

GIUYT

 

W75TW

16AR7

 

6EXPZ

 

GS60E

 

WU53K

16EJ8

 

6U8NR

 

GXJ4G

 

XKIGD

16JH10

 

74F4C

 

IYD98

 

YJ214

16KL5

 

7VPSK

 

J33UZ

 

ZF26M

16LMB4

 

8KDZ9

 

KTKEU

 

ZL5T5

16MM11

 

8Z3HY

 

LB6EH

 

ZZ0IS

16MS1

 

9B1O3

 

NGFEF

   

16PN13

 

9DZ62

 

NGQSV

   

16SH2

 

9LH72

 

OABW9

   

16SP9

 

ABY6K

 

P7TXA

   

17KC5

 

ACJJ9

 

PDD6C

   

17KR4

 

AUR1W

 

R3Z26

   

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy ke krajskému úřadu.

Podpis a datum podpisu ředitele školy

4. 5. 2022      Mgr. Renata Jeřábková v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí 4. 5. 2022

 

Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v kanceláři školy od 23. 5. 2022

 
     
 

Webdesign: