7ZŠ Kolín - Schůzka rodičů žáků budoucího 1. ročníku
 

Schůzka rodičů žáků budoucího 1. ročníku se bude konat ve středu   8. června    2022 od   15:30 hodin   v přízemí    1. pavilonu školy.

Rodiče obdrží informace potřebné pro   klidné zahájení školní docházky dětí.

 

Informace ze školní jídelny:

Vážení rodiče,

čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při  ZŠ Bezručova, popřípadě ji vhoďte do poštovní schránky na vratech školy  do  28. 6. 2022 /jen přihlášku/.

Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránkách školy   http://www.1zskolin.cz/  v sekci školní jídelna – ke stažení.                                

V případě platby stravy jednorázovým příkazem/složenkou/, je nutné si podklady vyzvednout v  přípravném týdnu v srpnu u hospodářky ŠJ.

V  případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s  inkasem ve prospěch účtu   č. 100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti. POZOR – zkontrolujte, zda se platba v  srpnu řádně provedla!

Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!

Dobu, po kterou bude hospodářka v přípravném týdnu přítomna v kanceláři ŠJ, uvedeme na internetových stránkách  http://www.1zskolin.cz/. Dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vývěsce u  vstupní branky  ZŠ Bezručova Kolín.

 
     
 

Webdesign: