7ZŠ Kolín - Žáci přijatí do školní družiny pro školní rok 2022/2023
 

Pro školní rok 2022/2023    jsou na základě podané žádosti přijati do školní družiny  žáci   1. –  4. ročníku s těmito evidenčními čísly:

2022/1   2022/51   2022/121   2022/177   2022/234
2022/2   2022/52   2022/122   2022/178   2022/235
2022/3   2022/53   2022/123   2022/179   2022/236
2022/4   2022/54   2022/124   2022/180   2022/237
2022/5   2022/55   2022/125   2022/181   2022/238
2022/6   2022/56   2022/126   2022/182   2022/239
2022/7   2022/57   2022/127   2022/183   2022/240
2022/8   2022/58   2022/128   2022/184   2022/241
2022/9   2022/59   2022/129   2022/185   2022/242
2022/10   2022/60   2022/130   2022/186   2022/243
2022/11   2022/61   2022/131   2022/187   2022/244
2022/12   2022/62   2022/132   2022/188    
2022/13   2022/63   2022/133   2022/189    
2022/14   2022/64   2022/134   2022/190    
2022/15   2022/65   2022/135   2022/191    
2022/16   2022/66   2022/136   2022/192    
2022/17   2022/67   2022/138   2022/193    
2022/18   2022/68   2022/140   2022/194    
2022/19   2022/69   2022/141   2022/195    
2022/20   2022/70   2022/142   2022/196    
2022/21   2022/71   2022/143   2022/197    
2022/22   2022/72   2022/144   2022/198    
2022/23   2022/73   2022/145   2022/199    
2022/24   2022/74   2022/146   2022/200    
2022/25   2022/75   2022/147   2022/201    
2022/26   2022/76   2022/148   2022/202    
2022/27   2022/77   2022/151   2022/203    
2022/28   2022/78   2022/152   2022/205    
2022/29   2022/80   2022/153   2022/207    
2022/30   2022/81   2022/154   2022/210    
2022/31   2022/82   2022/155   2022/211    
2022/32   2022/101   2022/156   2022/212    
2022/33   2022/102   2022/157   2022/214    
2022/34   2022/103   2022/158   2022/215    
2022/35   2022/104   2022/159   2022/217    
2022/36   2022/105   2022/160   2022/218    
2022/37   2022/106   2022/161   2022/219    
2022/38   2022/107   2022/162   2022/220    
2022/39   2022/108   2022/163   2022/222    
2022/40   2022/109   2022/164   2022/223    
2022/41   2022/110   2022/165   2022/224    
2022/42   2022/111   2022/166   2022/225    
2022/43   2022/112   2022/167   2022/226    
2022/44   2022/113   2022/168   2022/227    
2022/45   2022/114   2022/169   2022/228    
2022/46   2022/115   2022/170   2022/229    
2022/47   2022/116   2022/171   2022/230    
2022/48   2022/117   2022/172   2022/231    
2022/49   2022/119   2022/173   2022/232    
2022/50   2022/120   2022/174   2022/233    

                                    

Zákonní zástupci žáků budoucího 1. ročníku, kteří žádost dosud nepodali, tak učiní nejpozději do  24. 6. 2022.

Příjem žádostí o přijetí do ŠD pro žáky 2. –  4. ročníku byl již ukončen.

 

Ve školním roce 2022/2023 zavádíme na naší škole nový elektronický systém vyzvedávání dětí ze školní družiny BELLHOP.

Veškeré informace naleznete v   přiložených souborech.

Prosíme Vás o pečlivé prostudování a odevzdání potřebných dokumentů pro aktivaci a vydání čipů do pátku 24. 6. 2022.

Jeden čip stojí 100,- Kč

Žáci budoucích druhých a třetích tříd obdrží žádost ve škole a vyplněnou odevzdají paní vychovatelce.

Aktivované čipy budeme vydávat poslední srpnový týden. Přesné datum bude uvedeno na webu.

Zákonné zástupce budoucích prvních tříd prosíme o vytištění žádosti o čip a vhození do schránky školy. Aktivované čipy obdržíte první školní den.

 

Ve školním roce 2022/2023 bude poplatek za školní družinu činit 750,- Kč na jedno pololetí, poplatek za školní klub 400,- Kč za jedno pololetí. Oba poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 9. 2022.

 

Informace k  čipovému systému k  vyzvednutí dítěte ze ŠD

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V  následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k  vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k  terminálu u hlavního vchodu do  školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny.   Na dítě  počkáte před školou.    Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k  jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v  souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z  toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k  čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

Přesný termín vydávání čipů i spuštění celého systému Vám včas oznámíme na školním webu. V  sekci “Družina –  Formuláře  ke stažení” je   formulář    Žádanka na čipy    určený    k  nastavení povinné dokumentace k  vydávání čipů. Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy do 24. 6. 2022 přímo vychovatelce. Rodiče žáků budoucího 1. ročníku vhodí žádanku do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy. Obálku označte „ŠD“

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Děkuji Vám za spolupráci                                                    

Dagmar Vobořilová

                                                                                   vedoucí vychovatelka školní družiny

 

 
     
 

Webdesign: