7ZŠ Kolín - Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412, podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost o   přijetí dítěte k  základnímu vzdělávání ze dne 16.6.2022, podanou prostřednictvím zákonného zástupce dítěte/Директор загальної школи, діяльність якої він здійснює Základní škola Kolín III., Masarykova 412, Відповідно до положень § 46 та § 165 абз. д) Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами і доповненнями розглянув заяву про зарахування дитини до базової освіти з дня 16.6.2022, подану через законного представника дитини :

a rozhodla takto/і вирішили наступним чином:

UKZ7-001

UKZ7-002

UKZ7-003

UKZ7-004

UKZ7-005

UKZ7-006

UKZ7-007

UKZ7-008

UKZ7-009

UKZ7-010

UKZ7-011

UKZ7-012

UKZ7-013

UKZ7-014

se nepřijímá k základnímu vzdělávání/Не була прийнята до загальної школи.

Ředitelka základní školy rozhodla o nepřijetí k základnímu vzdělávání z  důvodu naplnění maximální kapacity školy/ Директор загальної школи вирішив не приймати до загальної освіти у зв’язку з  максимальним наповненням  школи.

Poučení/Повчання:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím  ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává základní škola/Ухвала може бути оскаржена протягом 15 днів з дня її винесення. Звернення подається через директора загальної школи Základní škola Kolín III., Masarykova 412 ke krajskému úřadu Středočeského kraje /до регіонального офісу.

Rozhodnutí o nepřijetí  obdržíte    písemně na korespondenční adresu.

Podpis a datum podpisu ředitelky školy/Підпис і дата підписання директора школи

Mgr. Renata   Jeřábková,   1. 7.   2022

 

Doporučení pro žáky 1. stupně:

Dostavte se dne 26.08.2022 od 09,00 – 12,00 hodin do budovy SPŠ strojírenské, Heverova 191, k  druhému kolu zápisu do ZŠ.  Zde Vám budou podány další informace ke školnímu roku 2022/2023, který bude zahájen ve čtvrtek 01.09.2022/ Просимо прийти 26.08.2022 з 09.00 - 12.00 до будівлі SPŠ strojírenské, Геверова 191, на другий тур зарахування до початкової школи. Тут вам буде надано більше інформації про навчальний рік 2022/2023, який розпочнеться у четвер 01.09.2022.

Doporučení pro žáky 2. stupně:

Dostavte se dne 29.08.2022 od 13,00 – 15,00 hodin do budovy SŠ obchodní, Havlíčkova 42, k  druhému kolu zápisu do ZŠ. Zde Vám budou podány další informace ke školnímu roku 2022/2023, který bude zahájen ve čtvrtek 01.09.2022/ Просимо прийти  29.08.2022 р. з 13:00 до 15:00 в будівлю середньої школи, Гавлічкова 42, на другий тур зарахування до загальної школи. Тут вам буде надано більше інформації про навчальний рік 2022/2023, який розпочнеться у четвер 01.09.2022.

 

 

 

 
     
 

Webdesign: