7ZŠ Kolín - Informace pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku
 

Ve školním roce 2022/2023 zavádíme na naší škole nový elektronický systém vyzvedávání dětí ze školní družiny BELLHOP.

Veškeré informace naleznete v   přiložených souborech .

Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, kteří dosud nepodali přihlášku do školní družiny, aby tak učinili co nejdříve. Dokumenty vhoďte do poštovní schránky na budově školy (vpravo od hlavního vchodu) a označte “ŠD”.

Jeden čip stojí 100,- Kč

Aktivované čipy budeme vydávat poslední srpnový týden. Přesné datum bude uvedeno na webu.

Zákonné zástupce budoucích prvních tříd prosíme o vytištění žádosti o čip a vhození do schránky školy  (Menu – Družina –  Formuláře ke stažení). Aktivované čipy obdržíte první školní den.

Ve školním roce 2022/2023 bude poplatek za školní družinu činit 750,- Kč na jedno pololetí, poplatek za školní klub 400,- Kč za jedno pololetí. Oba poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 9. 2022.

 

Informace k  čipovému systému k  vyzvednutí dítěte ze ŠD

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V  následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k  vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k  terminálu u hlavního vchodu do  školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny.   Na dítě  počkáte před školou.    Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k  jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v  souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z  toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k  čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

Přesný termín vydávání čipů i spuštění celého systému Vám včas oznámíme na školním webu. V  sekci “Družina –  Formuláře  ke stažení” je   formulář    Žádanka na čipy    určený    k  nastavení povinné dokumentace k  vydávání čipů. Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy do 24. 6. 2022 přímo vychovatelce. Rodiče žáků budoucího 1. ročníku vhodí žádanku do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy. Obálku označte „ŠD“

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Děkuji Vám za spolupráci                                                    

Dagmar Vobořilová

                                                                                   vedoucí vychovatelka školní družiny

 

 
     
 

Webdesign: