7ZŠ Kolín - Zájmová činnost

09/09     Zájmová činnost

 

Od letošního školního roku dochází ke změně v  organizaci zájmové činnosti.

Zájmové kroužky organizované školní družinou a kroužky školního klubu budou pracovat samostatně.

V  praxi to znamená následující změny:

  1. Účastníkům školní družiny (především žáci 1.-3. ročníku) bude zájmová činnost nabízena v  rámci školní družiny bez další úplaty (tj. hradí pouze úplatu za ŠD ve výši 750,- Kč za pololetí).
  2. Účastníkům školního klubu (především žáci 4.-9. ročníku, popř. žáci mladší, kteří nejsou účastníky    ŠD) bude zájmová činnost nabízena v  rámci školního klubu za úplatu 400,- Kč za 1 kroužek ŠK za pololetí.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Renata Jeřábková, ředitelka školy

 
     
 

Webdesign: