7ZŠ Kolín - Desatero budoucího školáka
 

Desatero budoucího školáka

 

  1. POHYB  Už umím házet a chytat míč, běhat, skákat. Dovedu se obléci a uklidit své hračky. Umím správně stolovat, používat kapesník, toaletu, …

 

  1. SAMOSTATNOST   Už umím být občas bez rodičů. Dovedu říci, co si myslím, s  čím souhlasím a nesouhlasím. Dodržuji dohodnutá pravidla…

 

  1. JAZYK A ŘEČ   Už umím správně vyslovovat hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět a povídat si. Napíšu hůlkovým písmem své jméno…

 

  1. MANIPULACE   Už umím pracovat se stavebnicemi, kreslit, stříhat a malovat. Dovedu správně držet tužku a znám geometrické tvary. Vím, kde je vpravo a vlevo…

 

  1. VNÍMÁNÍ   Už umím rozeznat barvy, velikosti a tvary věcí. Dovedu slabikovat, znám základní dopravní značky a dovedu správně reagovat na zvukové a světelné signály…

 

  1. MYŠLENÍ   Už umím počítat na prstech, srovnávám předměty podle počtu, tvaru a velikosti. Dovedu se orientovat a umím řešit jednoduché hádanky a příklady….

 

  1. PAMĚŤ   Zapamatuji si, co jsem viděl a slyšel, a dokážu o tom vyprávět. Pamatuji si říkadla a písničky. Dokážu se soustředit na úkoly a dokončit je…

 

  1. PRAVIDLA   Už umím pozdravit, poděkovat a omluvit se. Dokážu se dohodnout s  kamarádem a podělit se o hračky. Pomáhám mladším dětem…

 

  1. TVOŘIVOST   Znám pohádky, písničky, a říkadla. Účastním se různých akcí a dovedu říci, co mne zaujalo. Dokážu si hrát na školu, na rodinu, na cestování….

 

  1. ZNALOSTI   Už se orientuji ve svém okolí a vím, jak se mám chovat. Poznám řadu věcí, osob, rostlin, zvířat, vím již hodně o svém městě i zemi, naší planetě i vesmíru….
 
     
 

Webdesign: