7ZŠ Kolín - Zápis do 1. ročníku
 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhl na naší škole ve čtvrtek 13. a v pátek   14. dubna 2023.

K zápisu se dostavilo   80   dětí se svými zákonnými zástupci.   Dalších 18   rodičů požádalo pro   své dítě o odklad   školní docházky o 1 rok.

Děkujeme všem   zákonným zástupcům, kteří si vybrali pro   své dítě   naši školu.

Rozhodnutí   o přijetí   dítěte bude zveřejněno   ve školní vývěsce    a na školním webu.   Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 12.   5.   2023.   Děti budou uvedeny pod registračními čísly,   která   zákonní zástupci    obdrželi při zápise.

Rozhodnutí o nepřijetí   ke vzdělávání bude zákonným zástupcům   zasláno  v   písemné podobě.

 
     
 

Webdesign: