7ZŠ Kolín - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024
 

Č. j.: ZS - 7 – 442/2023

Datum: 12. 5. 2023

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k  základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Základní škola Kolín III., Masarykova 412, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a  v  souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v  Základní škole Kolín III., Masarykova 412 od školního roku 2023/2024

u dětí s  těmito evidenčními čísly:

KGRHR

 

S0LQO

 

659EN

 

8TWFY

 

UW5RA

SYCJZ

 

VWG26

 

23ZR10

 

LZQ3Y

 

23ZR4

7V8FD

 

OVUH2

 

IY3GB

 

23ZR13

 

2Y5QL

A2UPI

 

23ZR14

 

LVGUO

 

K8FIQ

   

WQHIG

 

23ZR11

 

ZV98X

 

50S3E

   

76DGQ

 

BQTSA

 

H6VXC

 

VC5TA

   

23ZR1

 

P4MIZ

 

HW2NM

 

G007Q

   

23ZR8

 

HPN6O

 

9UF2U

 

028YZ

   

YQ6B5

 

WVVG5

 

AOV5E

 

ZWK4T

   

8ATB9

 

W0EZ8

 

NW5D2

 

EE19I

   

XILIB

 

8SSG8

 

23ZR3

 

0DDOU

   

DRDXU

 

B81B9

 

0S4DF

 

Q38QT

   

23F28

 

FD6LO

 

GKEYA

 

23ZR7

   

HCKXV

 

23ZR12

 

FE516

 

YQK61

   

P3EQM

 

WV4RM

 

23ZR2

 

QW7C4

   

0QFY0

 

E08LS

 

0AEVN

 

GM038

   

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

 

Podpis a datum podpisu ředitelky školy

12. 5. 2023      Mgr. Renata Jeřábková v. r.

Datum zveřejnění rozhodnutí 12. 5. 2023

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v kanceláři školy od 15. 5. 2023

 
     
 

Webdesign: