7ZŠ Kolín - Den Země

24/05     Den Země

 

V  pátek 19.5. 2023 se na školním dvoře uskutečnil opožděně Den Země. Žáci 9. ročníků ve spolupráci s několika žáky z  osmých ročníků, připravili pro celý druhý stupeň celkem 21 zajímavých stanovišť, jejichž úkolem bylo prověřit znalosti, a to nejen o ekologii. Mohli jsme si vyzkoušet třídění odpadu, jak dlouho se odpad rozkládá v  přírodě, ale také třeba Člověče, nezlob se s  otázkami z  českého jazyka, AZ – kvíz na ekologické pojmy v  angličtině, poznávání vlajek, nošení vody přes    překážky, rozeznávání lebek zvířat, nebo hádanky o zvířatech, výbuch sopky, filtrace vody v  přírodě. Nechyběla ani svačinka s  domácí citronádou a spousta dalšího. Počasí nám přálo a den jsme si náramně užili.  

 
     
 

Webdesign: