7ZŠ Kolín - Den dětí - projektový den Napříč školou
 

Ve čtvrtek 1. 6. 2023, kdy slavíme Mezinárodní den dětí, pro nás škola připravila projekt Napříč školou, který se zaměřil na přátelství a sport.

Učitelé si nás rozdělili do různých tříd a ve třídách jsme utvořili skupinky, které byly složené z žáků od prvního do pátého ročníku. Bylo to fajn, protože jsme poznali nové kamarády a    pomáhali jsme si. Prvňáčci trochu bojovali se čtením, ale zase nám pomohli s malováním a dalšími aktivitami. Naučili jsme se spolupracovat, respektovat se a poslouchat jeden druhého.

Ve třídě jsme četli, malovali, házeli si míčkem a odpovídali na spoustu otázek, abychom se o sobě co nejvíce dozvěděli.

Na školním hřišti a na zahradě pro nás byla připravená stanoviště, která jsme ve skupinkách navštěvovali a plnili hezké úkoly. Proplétali jsme se pavučinou jako pavoučci, chytali rybky jako rybáři, běhali v pytlích, házeli na cíl, překonávali překážky a za splnění úkolů jsme dostali razítko nebo samolepku a písmenko do tajenky, kterou jsme nakonec úspěšně vyluštili.

Domů si odnášíme malou odměnu. Den dětí se povedl na jedničku a    moc jsme si ho    užili.

Nejvíce se nám líbilo házení na plechovky a prolézání pavučinou.

Ve třídě se nám líbila spolupráce ve skupině. Zjistili jsme, že není problém se kamarádit s  někým mladším a nezáleží na tom, zda je kluk nebo holka.    Také jsme se naučili naslouchat druhým, to je fajn.

Mě se líbilo všechno. Měli jsme týmovou práci a taky jsme se skamarádili s Nelčou, Maruškou a Leonem.

Dělali jsme spoustu úžasných věcí, ale nejvíc se mi líbí práce ve skupině venku.  Příště bych chtěla být pomocník.

Dětský den se mi líbil, hodně věcí mě na něm překvapilo. Například to, že se skákalo do dálky a že jsme si mohli vyzkoušet i jiné sporty. Myslela jsem, že štafetu poběžíme trochu déle a ne jen pár metrů.

Hodně se mi líbily poklidnější disciplíny jako třeba slož obrázek nebo strč tužku do lahve.  Líbily se mi pracovní listy ve třídě.

Na dětském dni bych zlepšila např. to, aby bylo více stanovišť, méně front a více samostatné práce. Přidala bych nějaké tvoření ve třídě, abychom měli něco na památku. Odebrala bych disciplínu vajíčko na lžičce, protože je všude a není to originální.

Bylo to příjemné dopoledne, kdy jsem se neučili, ale pracovali jsme ve skupinách, ve kterých jsme se vzájemně seznamovali. Zábavné byly aktivity na školním dvoře,    zahradě a na hřišti,    které jsme plnili se zájmem. Nejvíce nás nadchlo prodírání se pavučinou, štafeta a hledání písmen. Příští rok bychom zařadili navíc střílení na branku a házení na koš.  

Projektový den se nám vydařil.   Byl to nejlepší den v  týdnu. 

Zaujal nás i vtipný příběh. Vymýšleli jsme, jak to mohlo dopadnout. 

Ve skupince se nám pracovalo dobře.   Jednou jsme museli hledat holky, protože byly moc rychlé. 

Bylo dobré, že jsme mohli chodit ven sami a určit si, na jaké stanoviště půjdeme teď a na které později.   Jsme moc rádi, že jsme náš den mohli prožít jinak než učením a hlavně venku.

Nakonec jsme byli spokojení i s  rozdělením dětí od 1. do 5. třídy, protože jsme mohli poznat i jiné spolužáky.   

Nejvíce se nám líbilo sportování a úkoly na rozvoj zručnosti, jako byla pavučina nebo zasunutí tužky do otvoru lahve. Ve skupinách se nám pracovalo dobře, vyšli jsme si vstříc, poznali jsme se navzájem, když jsme 1 minutu měli s  kamarádem hovořit o sobě a pamatovat si něco o tom druhém a i při vlastní práci skupiny. Našim týmům Brčka, Sluníčka, Sportovci, Lišky to šlo a měli jsme z  této práce dobrý pocit.

Pro příští rok bychom pro projektový den navrhovali témata     sport, fotbalové nebo běžecké klání, míčové hry, jízda na koni nebo malé lenošení se spánkem, třeba i knihou.

Hezký den dětí!       

žáci 1. –  5. ročníku                     

 
     
 

Webdesign: