7ZŠ Kolín - Informace ze školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků
 

Vážení rodiče,

čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při  ZŠ Bezručova v pracovní den od 6,00 do 14,00 hod, popřípadě ji vhoďte do poštovní schránky na vratech školy  do  28. 6. 2023 /jen přihlášku/.

Přihlášku ke stravování a všeobecné informace o školním stravování naleznete na stránkách školy   http://www.1zskolin.cz/  v sekci školní jídelna – jídelníček a dokumenty. Informacím prosím věnujte pozornost.                                  

V případě platby stravy jednorázovým příkazem /složenkou/, je nutné si podklady vyzvednout v  přípravném týdnu v srpnu u hospodářky školní jídelny.

V  případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s  inkasem ve prospěch účtu          č. 100033811/0800 u své banky, a to co nejdříve. Neuvádí se žádný variabilní symbol, ani datum splatnosti. POZOR – zkontrolujte, zda se platba v  srpnu řádně provedla!

Stravné na měsíc září musí být uhrazeno včas, tj. do konce měsíce srpna!

Dobu, po kterou bude hospodářka v přípravném týdnu přítomna v kanceláři školní jídelny, uvedeme na internetových stránkách  http://www.1zskolin.cz/. Dále bude vyvěšena během měsíce srpna na vývěsce u  vstupní branky  ZŠ Bezručova Kolín.

Z. Šulcová  hospodářka ŠJ

 
     
 

Webdesign: