7ZŠ Kolín - Cvičení v přírodě a ochrana člověka za mimořádných situací
 

Prvňáčci v akci!

V úterý 3.10. proběhlo na naší škole cvičení v přírodě s prvky ochrany člověka za mimořádných situací. Pro naše prvňáčky to byla první zkušenost. Ukázali jsme si a naučili se to, co bychom měli pro naše bezpečí a pomoc druhým znát:    důležitá telefonní čísla, nebezpečné situace, které se mohou přihodit cestou do školy. Také jsme se seznámili s našim nejbližším okolím školy.  Součástí cvičení v přírodě byla pak ukázka činnosti dobrovolných záchranářů Czech SAR Team a praktický nácvik některých život zachraňujících činností. Celý den byl pro děti, ale i dospělé velkým přínosem. Vše co jsme prožili si určitě dobře zapamatujeme a budeme se těšit na příští učení s prožitkem.

                                                                                                                     Třídní učitelé a žáci 1.ročníků

Dnes jsme měli naplánované cvičení v přírodě. Počasí nám opravdu přálo. Sluníčko se na nás usmívalo celý den. Ráno jsme se ve třídě rozdělili do skupin, řekli jsme si, co nás čeká, zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a řekli si, jak se zachovat při mimořádných situacích. Pak jsme společně vyrazili na Kmochův ostrov, kde jsme trochu sportovali, trénovali obratnost, hledali jsme různá místa na plánku a poznávali přírodniny. Po svačině jsme se vrátili na zahradu školy a vyzkoušeli jsme si různá stanoviště za odborného dohledu záchranářů. Den se nám opravdu vydařil a všem se nám líbil.

Děti ze 2.B a Hana Pospíšilová

 Sešli jsme se ve třídě, odkud jsme šli na školní zahradu. Tady pro nás byla připravena ukázka práce teamu dobrovolných záchranářů ze skupiny SAR . Zkoušeli jsme si masáž srdce na cvičné resuscitační figuríně, které záchranáři říkají Andula. Viděli jsme, co všechno záchranáři potřebují a musí umět, vyzkoušeli jsme si, jak se sedí na čtyřkolce, a také přenášení zraněné osoby. Po ukázce jsme šli zpět do třídy, udělali jsme si pracovní listy a vyrazili jsme do Borků, kde jsme se snažili překonat překážky, trefit šiškou daný strom a měřili jsme pásmem vzdálenost . Ale nejdříve jsme vzdálenost museli odhadnout. Také jsme si měli obvázat ruku a hlavu, nebo jsme si měli uvázat trojcípý šátek. Nakonec jsme šli do školní jídelny na zasloužený oběd. 

Nejvíce se mi líbila práce záchranářů a přenášení zraněného. 

                                                               Za skupinu č.1 Dominika Němcová     (Ve skupině se mnou byli:  Jakub Beneš, Laura Kohoutková a Lukáš Jiřík)

Děkujeme všem členům  týmu    SAR, kteří s našimi dětmi  ve svém volném   čase    velmi hezky  pracovali.

Děkujeme dětem i rodičům   za   příspěvek na jejich dobrovolnickou záchrannou činnost.   Vybraná částka činila   10 100 Kč.

 
     
 

Webdesign: