7ZŠ Kolín - Projekt "Hurá na hrad" v V. A
 

V úterý 24. 10. se naše třída ocitla v historii a naším úkolem bylo projít období vývoje Pražského hradu. Moc jsme se všichni na tento den těšili.

Dozvěděli jsme se, kde a co byl pahorek Žiži, jak Boleslav získal pro Prahu povolení zřídit biskupství, kdo položil první kámen ke stavbě katedrály, kdo byl Benedikt Ried a proč se socha sv. Jiří podobá Ludvíkovi Jagelonskému. Dál kam Rudolf II. ukládal všechny své sbírky, co Marie Terezie udělala s Rožmberským palácem a co se stalo 12. 5. 1929.

Stali jsme se staviteli, kteří pomáhali se stavbou obytných částí, plánovali jsme a navrhovali církevní stavby, zkoumali, jak se staví valená klenba, oslavovali korunovace králů a především hledali 7 klíčů k Svatováclavskému pokladu. Postupně se nám pod rukama    rozrůstal model Pražského hradu.

V první části jsme se seznámili s okolnostmi vzniku prvního knížecího hradiště na ostrohu Opyš spolu s kostelem Panny Marie a knížecím palácem, dozvěděli jsme se o vzniku Baziliky sv. Jiří a rotundy sv. Víta.

V druhé části jsme se dozvěděli, proč na místě rotundy vznikla bazilika sv. Víta, Václava a Vojtěcha a o tom, jak se žilo na Hradě v období 12. a 13. století. Dále s informacemi o vzniku části Katedrály, kterou nechal postavit Karel IV. pod vedením Matyáše z Arrasu a Petra Parléře.

Třetí část nás seznámila s obdobím Jagellonců a přestavbou úchvatného Vladislavského sálu pod vedením Benedikta Rieda, budování sbírek za Rudolfa II. a dostavby Nového paláce a o nejdůležitějších reformách Marie Terezie.

Čtvrtá závěrečná část nás zavedla do 19. století až k novogotické dostavbě Katedrály a seznámila nás s poslední stavbou na Pražském hradě – monolitem od Joža Plečnika.

Během poutavého vyprávění a stavby hradu    jsme plnili různé aktivity a zábavné úkoly. Např. jsme měli z malých geometrických tvarů sestavit draka ze středověkých bájí, mohli jsme se převléknout do dobových kostýmů a v nich bylo naším úkolem ve skupině vytvořit živou sochu. To bylo naprosto super. Dalším úkolem bylo postavit model baziliky. Také jsme si i zatančili, paní Krištofová nás naučila  středověký tanec. Složitějším úkolem pro nás bylo, zkusit si postavit model valové klenby. Některým to dalo dost práce. V další činnosti nás paní Krištofová rozdělila na alchymisty, malíře a vynálezce. Zajímavé bylo vyjádřit kresbu malíře Giuseppeho Arcimbolda pouze předměty, které jsme měli k dispozici kolem sebe (oblečení, pomůcky z penálu apod). I otevření magické krabičky bylo moc zábavné. Dost náročný úkol byl postavit chrliče vody z kostek Lega. V průběhu celého dopoledne jsme museli najít 16 kartiček po třídě (16 dětí Marie Terezie) a dohledat poslední dva klíče ve třídě. Tato pohybová aktivita nás dost pobavila. Za všechny úkoly, které jsme plnili, byla každá skupina odměňována stříbrňáky, které nám do truhliček rozdával pan půrkrabí. Této funkce se zhostila naše paní učitelka. Na úplný závěr jsme díky sedmi klíčům otevřeli truhlu s uloženým pokladem. Tam se nám objevila krásná královská koruna z korunovačních klenotů. Za odměnu jsme se mohli vyfotit v kostýmu krále s korunou na hlavě.

Náš celodenní projekt byl naprosto super a kromě zábavy jsme načerpali spoustu nových poznatků. Byl to pro nás doposud asi nejzajímavější projekt a moc za něj děkujeme paní Veronice Krištofové a naší paní učitelce Pavlíně Kopáček Hölzlové.

Žáci a žákyně V. A

 
     
 

Webdesign: