7ZŠ Kolín - Informace k plánované stávce
 

Vážení rodiče,

v  souvislosti s  plánovanou celostátní stávkou mi dovolte vás informovat o situaci na naší škole.

Do  plánované celostátní stávky dne 27.11.2023 se zapojí většina zaměstnanců naší školy. Není proto reálné zajistit bezpečný chod školy ani školní družiny, a to ani v  omezeném provozu. V  pondělí 27.11.2023 zůstane tedy škola a školní družina pro všechny žáky uzavřená.

Stávky se zúčastní i zaměstnanci školní jídelny 1. ZŠ, kde se naši žáci stravují. Jídelna zůstane také uzavřena.

Zároveň bych vás chtěla informovat o důvodech, které nás vedou k  tomuto kroku. Důvodem stávky nejsou v  první řadě platy pedagogických pracovníků, ale zachování kvality vzdělávání. Současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků na školách by způsobil výrazný pokles hodin věnovaných výuce, omezilo by se dělení tříd na skupiny, mohlo by dojít ke zvýšení počtu žáků ve třídách, mohlo by dojít k  omezení volitelných předmětů. Dále je plánováno snižování počtu asistentů pedagoga na školách, změny ve financování ONIV (nákup učebnic a pomůcek), snižování počtu nepedagogických pracovníků.

Děkujeme za pochopení našeho postoje k  současným problémům ve školství a omlouváme se vám za případné komplikace spojené s  uzavřením školy, školní družiny a školní jídelny.

V  případě, že by ke stávce nedošlo, budeme vás včas o změně informovat.

Za všechny zaměstnance školy

Mgr. Renata Jeřábková, ředitelka školy

 
     
 

Webdesign: