7ZŠ Kolín - Zimní okna

01/12     Zimní okna

 

Zimní okna:

Jako dva zcela rozdílné světy se jeví teplo domova uvnitř a zimní chlad venku za okny. Tento působivý kontrast se snažily děti zobrazit ve svých výtvarných pracích. Prostřednictvím těchto obrázků se jistě snadno přenesete do poklidné atmosféry útulného domova, kdy zimu za okny můžete pozorovat v  celé její kráse bez obav z  prochladnutí.

Obrázky zimních oken vytvářeli žáci 6. a 7. ročníku od ledna do března roku 2023. Výtvarné práce jsou zhotoveny kombinovanou technikou, která se skládá z  malby temperou, kresby tuší, akvarelu a pastelu.

Myslím, že se ta usilovná a dlouhá práce na obrázcích vyplatila. Posuďte sami.

 

Mgr. Zora Luftmanová

(vyučující Vv na 2. stupni ZŠ)

 
     
 

Webdesign: