7ZŠ Kolín - Přijímací řízení na střední školy 2023/2024
 

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny:

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s  výučním listem v  jednotném informačním systému.
 • Možnost podat v  1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s  výučním listem.
 • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
 • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.
 • Díky prioritnímu seřazení škol na přihlášce budou mít všichni zainteresovaní okamžitou informaci o své škole, a tedy zmizí problém s  tzv. velkým počtem neumístěných uchazečů v první fázi přijímacího řízení.
 • Pro první i druhé kolo přijímací řízení už nebudou aplikovány zápisové lístky.

Termín podání přihlášek do 1. kola

 • Do 30. listopadu 2023 - podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
 • podáváte listinné (modré) přihlášky stejně jako v minulých letech

 

 • Od 1. února do 20. února 2024 - podání přihlášky do  maturitních i  nematuritních oborů.
 • podáváte přihlášky nově popsanými způsoby

 

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

JPZ (jednotná přijímací zkouška):

4leté obory vzdělání a  nástavby: 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) 

víceletá gymnázia: 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) 

náhradní termíny JPZ - 4leté obory vzdělání i  víceletá gymnázia: 29. a 30. dubna 2024  (Po, Út) 

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024 - talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a  užité umění
 • od 15. ledna do 31. ledna 2024 - talentové zkoušky na konzervatořích
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy
 • náhradní školní přijímací zkoušky
 • od 26. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května  2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května  2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a  v  informačním systému)

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v  jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Způsoby podání přihlášek

 • Elektronicky (s  ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu    nebo   Bankovní identita)
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na   identitaobcana.cz  nebo   info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z  online systému
 • Podáním vyplněného tiskopisu s  přílohami

Webové stránky k přijímacímu řízení

 

Průběžně vás budeme informovat o případných aktualitách a novinkách v  přijímacím řízení.

 
     
 

Webdesign: