7ZŠ Kolín - Školní kroužek Mladý zdravotník
 

Od začátku školního roku jsme si s  dětmi probrali, kdy a jak zavolat pomoc    záchranné služby, co vše se  sděluje dispečerovi, základní vyšetření postiženého, vlastní bezpečnost zachránce, péče o postiženého do příjezdu záchranné služby.

Co je to rána – její příčiny, příznaky, první pomoc. Poranění páteře, poranění očí, poranění končetin, popáleniny, krvácení z  tělních otvorů, poranění hlavy, bezvědomí, jaké jsou příčiny, příznaky a jaká je první pomoc u těchto úrazů.

Děti si vyzkoušely,    jak správně člověka položit do zotavovací polohy, obvázat poraněnou končetinu, hlavu, co dělat s  člověkem, který je v  bezvědomí.  Vyzkoušely si resuscitaci na plyšácích a shlédly    několik dětských videí,  jak ve skutečnosti taková záchrana poraněného člověka vypadá.

Na konci pololetí děti vypracovávaly test, abych se přesvědčila, co vše jim utkvělo v hlavičkách a zdali by zvládly podat základní první pomoc.

Děti byly velice šikovné a k  mému překvapení spoustu otázek zodpověděly na výbornou.

vedoucí kroužku   Jitka Kalvová

 
 
     
 

Webdesign: