7ZŠ Kolín - Stopovací bojovka ve školní družině
 

Ve středu dne 31. 1. 2024 se konala akce školní družiny    pod názvem Stopovací bojovka.

Na děti čekalo 11 stanovišť se stopami zvěře.

Jejich úkolem bylo u každého stanoviště přiřadit správnou stopu z nabídky třech zvířat. Po jejich zvážení, které zvíře je to pravé, opsaly přidělené písmeno. Tímto způsobem získaly 11 písmen, která    následně zapsaly do připravené tajenky. Pokud dětem v tajence vyšlo – stopování zvěře – hned věděly, že jejich úspěšnost byla 100%.

Za kolektiv vychovatelek Renáta Trojanová

 
 
     
 

Webdesign: