7ZŠ Kolín - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025
 

Č. j.: ZS - 7 – 421/2024

Datum: 3. 5. 2024

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Základní škola Kolín III., Masarykova 412, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v  Základní škole Kolín III., Masarykova 412 od školního roku 2024/2025

u dětí s těmito evidenčními čísly:

YERCQ   24Z20   N6RGX   9ZAJ8
09WXT   24Z06   ZI04X   8TRQW
24Z08   24Z26   OB4C1   PV288
24Z04   B7GFZ   HCXK6   XHKFA
ZQD1J   24Z01   HTV68   FBBV1
802KL   24Z11   24Z09   24Z19
OU18F   9NG37   VBIDF   FUIJG
2H42Z   RJKEK   TGHZZ   24Z10
K8XP9   24Z05   OOXBS    
WWGO1   A34K0   ELCEB    
20RS8   YSC1R   BCU16    
WQPDW   24Z24   4CFMV    
24Z27   TTXC9   CTXAS    
JD23C   MQ2A1   7FOQO    
CDJ54   8L0HY   YZ0A7    
43P46   G2CBP   24Z13    
83QHQ   24Z28   2SA2X    
1JSTO   GZXZP   LMS7S    
EZFR0   J7WL4   CUA19    
SQI9G   ZH3OW   8I3YT    

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

 

Podpis a datum podpisu ředitelky školy

3. 5. 2024      Mgr. Renata Jeřábková v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí 3. 5. 2024

 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v kanceláři školy od 13. 5. 2024

 
     
 

Webdesign: