7ZŠ Kolín - Články

21/12     Krásné Vánoce

hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2013 přejí všem svým žákům a jejich rodičům zaměstnanci školy

zobrazit


18/12     Poděkování

Žáci sedmých a devátých tříd naší školy uspořádali již 11.ročník  Zpívání pro pejsky. Je to řada charitativních pěveckých vystoupení pro žáky naší školy, pro děti kolínských mateřských škol, pro rodiče a pro všechny milovníky hezkých písniček a dobrých skutků. Výtěžek z těchto koncertů vždy putuje jako vánoční dárek do Psího domova v Kolíně. Letošní ročník byl obzvláště úspěšný. Kromě velkého množství psích pochoutek, konzerv a hraček vyzpívaly děti 14 222,- Kč. Tím byl překonán…

zobrazit


11/12     Literární soutěž Macharovo pero

V letošním 7. ročníku literární soutěže Macharovo pero, který vyhlásila Městská knihovna Kolín pod záštitou starosty Mgr. et Bc. Víta Rakušana, byli naši žáci úspěšní v obou kategoriích. Mezi mladšími žáky, kteří měli téma „Nesuď člověka podle vzhledu“, získal ocenění Vojtěch Barcal. V druhé kategorii, kde se soutěžilo s tématem „Není hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet“, obsadila Jana Veselá 1. místo. Sandra Vokřálová a Vanda Klepetková…

zobrazit


07/12     Informační gramotnost našich žáků

Zúčastnili jsme se úspěšně pilotního šetření ICT gramotnosti žáků 8.tříd. Ze 44 sledovaných škol byly lepší jen 4 základní školy a 10 gymnázií. ICILS (International Computer and Information Literacy Study) je zaměřeno na dovednosti žáků 8.ročníků v oblasti počítačové a informační gramotnosti včetně specifik podmínek, v nichž je tato gramotnost rozvíjena. Šetření ICILS 2013 je organizované Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků ve vzdělávání(International Associationfor the…

zobrazit


30/11     Den otevřených dveří

Dne 28. listopadu 2012 se na naší „Sedmičce“ konal den „D“, tedy přesněji řečeno Den otevřených dveří. Po příchodu na oba pavilóny jsme viděli, že skutečně dveře byly otevřené a u nich příchozí vítali žáci a žákyně naší školy. Naši studenti se tak stali průvodci pro návštěvníky a seznámili je s chodem, aktivitami a přednostmi naší školy. V tento den byly dveře tříd skutečně otevřené a rodiče i veřejnost mohli nahlédnout přímo do výuky a zúčastnit se jí.…

zobrazit


23/10     Dopravní bezpečnost

V pondělí 22. 10. uspořádala VZP pro žáky 6. tříd akci dopravní bezpečnosti. Děti byly rozděleny do menších skupin a na stanovištích si procvičovaly bezpečnost chodce, cyklisty, učily se prakticky poskytnout první pomoc. Nejvíce se jim líbila cvičná jízda na trenažéru. Za správné znalosti a provedení úkolů získaly děti drobné odměny.

zobrazit


09/10     Akce pro předškoláky - zaměření jednotlivých lekcí

Sraz je vždy před budovou školy, v případě nepříznivého počasí v přízemí - v hale 1.pavilónu v 15,25 hodin, začátek v 15,30. 10.10. - logopedická cvičení, tělovýchovné činnosti 17.10. - návštěva v 1.ročníku, co dělají školáci a my to také dokážeme 24.10.  a 31.10. - logopedická cvičení, anglický jazyk 7.11. a 14.11. - logopedická cvičení, jazykové dovednosti, keramika 21.11. - logopedická cvičení, dechová cvičení, co umí flétna (kdo má vlastní flétničku, může si ji přinést) 28.11. -…

zobrazit


27/09     Evropský den jazyků

Ve středu 26. 9. se na naší škole konal projektový den Napříč školou -  Evropský den jazyků. Tento den připomíná také mimo jiné spolupráci a porozumění mezi státy. I u nás vedl ke spolupráci  - mezi „malými a velkými“ žáky. Ve skupinách pracovali společně žáci od 4. do 9. třídy. Při poznávání evropských států si vzájemně pomáhali a naslouchali, komunikovali spolu, spolupracovali, prezentovali své názory, aktivně uplatnili své dovednosti a znalosti. Výsledky jejich…

zobrazit


24/09     Nabídka pro předškoláky

Pro děti čtyř - šestileté nabízíme tyto činnosti: - Sportovní - zaměřené na rozvoj pohybové obratnosti a správné držení těla - Angličtina hrou - Rukodělné a výtvarné činnosti - rozvoj jemné motoriky a správné držení nástrojů - Brousek pro tvůj jazýček - logopedická cvičení, nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností - Veselá školička - všeobecný rozvoj schopností dítěte Všechny činnosti budou probíhat pod vedením zkušených pedagogů od 15,30 hodin od 3…

zobrazit


04/09     Ukázková hodina

anglického jazyka s rodilým mluvčím - Wattsenglish - bude pro rodiče žáků 1.ročníku ve čtvrtek 13.září  od 11,50 do 12,35 hodin ve třídě 1.B (1.pavilón, přízemí).

zobrazit

 
     
 

Webdesign: